4166com金沙

您的位置:4166com金沙 >三叶草课程>校园足球>附加分>详细内容

2. 比赛获奖

2020-12-28 19:46:56T T


2020年4166com金沙足球比赛获奖奖项

序号

奖项

级别

称号

时间

组织单位

1

南京市二十二届运动会男子丙组

市级

冠军

2020.10

南京市体育局

2

南京市二十二届运动会男子丁组

市级

亚军

2020.10

南京市体育局

3

市长杯小学男子超级组

市级

一等奖

2020.10

南京市体育局、教育局

4

区长杯小学超级组

区级

冠军

2020.11

江北新区事业局

5

区长杯小学男子乙组

区级

二等奖

2020.11

江北新区事业局

6

区长杯小学女子乙组

区级

二等奖

2020.11

江北新区事业局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

202010月参加南京市第二十二届运动会

67d64780d3304882a41b3777db843bdb.Pnge37c544873ee4d53afa118d5dafbf85b.Png          男子丙组第一名    男子丁组第二名

 

 

 

 

 

 

 

 

202011月参加区长杯校园足球联赛

小学男子超级组一等奖

小学男子乙组二等奖          小学女子乙组二等奖

5e064878da3b4e278569f99b7bcf3485.Pnge2d7f13288394f129657c8aa2f0682a8.Png

 

 

 

 

 

 

 

 

b1f2f0c08e354d488e7b054bf75403c8.Png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

202010月参加市长杯校园足球联赛

小学超级组季军(特等奖)

94a70657120e42908e06b3a23d867bcb.Png

XML 地图 | Sitemap 地图